×
Wyszukaj w serwisie

Sołectwo Dziekaństwo

Sołectwo

  Dziekaństwo

Liczba

mieszkańców

257

Powierzchnia

127,50 ha

Sołtys

Marek Klimczyk

Miejsca

Spotkań

Dom spotkań ul. Polna 3

Plac zabaw ul. Wodna

Projekty, inicjatywy wydarzenia

Zrealizowane:

- Budowa Domu spotkań wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

- Uporządkowanie terenu po rozebranym budynku straży pożarnej, na którym gmina wybudowała plac zabaw dla dzieci

- Remont zabytkowej kapliczki z 1868r.

- budowa placu zabaw – projekt prowadzony przez Urząd Gminy

- wyposażenie pracowni komputerowej w Domu Spotkań – projekt prowadzony przez Urząd Gminy

Inne

Na terenie wsi znajduje się zabytkowa kapliczka z 1876 roku wybudowana przez młynarza