×
Wyszukaj w serwisie

Sołectwo Osiny

Sołectwo

Osiny

Liczba

mieszkańców

484

Powierzchnia

124,98  ha

Sołtys

Maria Lauterbach

Organizacje

Pozarządowe

Nieformalna grupa wielbicieli Osin

Miejsca

Spotkań

Plac zabaw i boisko (ul. Opolska)

Świetlica wiejska przy ul. Opolskiej

Projekty, inicjatywy wydarzenia

Zrealizowane:

Utworzenie placu zabaw – zagospodarowanie terenu i wyposażenie

Przygotowanie terenu na boisko do piłki nożnej

Utworzenie placu do gry w koszykówkę

Budowa wiaty wraz z wyposażeniem (stoły, ławy)

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej

Coroczna organizacja festynu na przywitanie lata

Inne

Na terenie sołectwa znajduje się Kościół ewangelicki z cmentarzem