×
Wyszukaj w serwisie

Sołectwo Polska Nowa Wieś

Sołectwo

Polska Nowa Wieś

Liczba

mieszkańców

1 745

Powierzchnia

1 314,92  ha

Sołtys

Brygida Strzelczyk

Organizacje

Pozarządowe

OSP Polska Nowa Wieś,

Aeroklub Opolski

Miejsca

Spotkań

Świetlica w remizie OSP

Obiekty publiczne

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w

Polskiej Nowej Wsi,  

Publiczne Przedszkole w Polskiej Nowej Wsi,

Kościół – parafia pw. Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej

Wsi

Inne

Na terenie sołectwa znajduje się lotnisko Aeroklubu Opolskiego