×
Wyszukaj w serwisie

Oświata

W gminie Komprachcice funkcjonują: szkoły podstawowe, przedszkola.

Rok szkolny 2017/2018 stan na dzień 30.09.2017 r.

L.p.
 Nazwa placówki
Liczba uczniów/dzieci
Liczba
Oddziałów
1.
 
 
2.
3. 
4.
 
5.
 
6.
7.
8.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
oddziały gimnazjalne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowaj Wsi
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Domecku
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Wawelnie
Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowaj Wsi
Przedszkole Publiczne w Ochodzach
229
 
136
65
 
53/24
 
55/25
 
75
50
25
12
 
8
5
 
7/1
 
6/1
 
3
2
1
          Ogółem
688/49
44/2
 
Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące szkoły:
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
  ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice
  tel./fax  77 4647 737
  http: www.spkomprachcice.wodip.opole.pl
  e-mail:
   
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi
  ul. Lipowa 56, 46-070 Komprachcice
  tel.fax  77 4646 215
  e-mail:
  http: www.psppnw.pl
   
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  ul. Nowowiejska 14, 46-070 Komprachcice
  tel./fax  77 4646 138
  e-mail:
  http: www.pspwawelno.wodip.opole.pl
   
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  ul. Opolska 52, 46-070 Komprachcice
  tel./fax  77 4646 176
  e-mail:
  http: www.szkola.domecko.pl
   
 • Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach
  ul. Opolska 34, 46-070 Komprachcice
  tel./fax  77 4647 863
  http: www.sp_ochodze.wodip.opole.pl
  e-mail:

Na terenie Gminy Komprachcice działają następujące przedszkola:

 • Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  ul. Opolska 1, 46-070 Komprachcice
  tel. 77 4646 146
  e-mail:
   
 • Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  ul. Lipowa 102, 46-070 Komprachcice
  tel. 77 4646 199
  e-mail:
   
 • Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  ul. Ogrodowa 2, 46-070 Komprachcice
  tel. 77 4646 251
  e-mail: