×
Wyszukaj w serwisie

Radni Gminy

Władzą wykonawczą jest Wójt Gminy i jego zastępca.
Władzą uchwałodawczą gminy jest Rada Gminy. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Łukasz Dydzik a Wiceprzedwodniczącym Rady Gminy jest Pan Krzysztof Szopa.

 Skład Rady Gminy

 1. Sławomir Augustyniak
 2. Anna Bodzioch
 3. Łukasz Dydzik
 4. Józef Kremer
 5. Maria Neumann
 6. Daniel Pawleta
 7. Paweł Pawleta
 8. Damian Piechaczek
 9. Piotr Purul
 10. Krzysztof Szopa
 11. Waldemar Wencel
 12. Agnieszka Zyzik

Kompetencje Rady Gminy określa Statut Gminy Komprachcice.

Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
Bożena Fedorowska
pok. Nr 102-103
tel. 77 403 17 05
e-mail: