Język:
 

System Informacji Przestrzennej - gmina Komprachcice

logo_mzk.jpeg

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Samorządowy Ośrodek Kultury

Starostwo Powiatowe w Opolu

Publiczne Gimnazjum w Komprachcicach

logotyp - Rodzina 500plus.jpeg

POKL

RPO

Zdrowie Opolskie

Ryszard Galla

Policja

Śląskie stowarzyszenie samorządowe

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

logo AO.png

Aktualności Opolskie

prezydent.jpeg

obywatel.jpeg

logo KMZB.jpeg

 • Tydzień mediacji

  Tydzień Mediacji – 20 października 2016 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji

  Podczas Tygodnia Mediacji prowadzone będą dyżury przez mediatorów z Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich i Komendy Miejskiej Policji w Opolu, podczas których będzie można dowiedzieć się co to jest mediacja, w czym może pomóc i jak ułatwić rozwiązywanie pozasądowe sporów.

 • Informacja

  Informacja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji dzików na terenie Nadleśnictwa Prószków.

 • Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

  INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE
  o otrzymanym dofinansowaniu w ramach realizacji zadania pn.
  „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Komprachcice – VII nabór”

 • Ogłoszenie

  PRACA NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU PODINSPEKTORA DS. BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG, ULIC I PLACÓW W REFERACIE BUDOWNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA W URZĘDZIE GMINY W KOMPRACHCICACH

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie dotyczące

  konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”

 • Zaproszenie do konsultacji

   

  ZAPROSZENIE  DO  KONSULTACJI

  Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 pkt 1) uchwały Nr XXXII /243/10 Rady Gminy Komprachcice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,         

Zobacz wszystkie aktualności