×
Wyszukaj w serwisie

Miejscowe plany zgospodarowania przestrzennego

By zapoznać się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego najłatwiej kliknąć poniższy link http://komprachcice.e-mapa.net/

lub ze strony komprachcice.pl wybrać menu wysuwane (z prawej strony) o nazwie Polecane, i tam wybrać pierwszą pozycję na samej górze e-mapa GeoSystem (System Informacji Przestrzennej – gmina Komprachcice).

W lewym górnym rogu wybieramy ikonę drzewko warstw i zaznaczamy ptaszkiem wyboru pozycję Zagospodarowanie przestrzenne.

Uwidacznia się warstwa planów – przybliżając przeglądamy je w dowolnych szczegółach.

Są to:

MPZP 002: miejscowy plan zagospodarowania wsi Osiny http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/02.pdf

MPZP 003: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komprachcicach w rejonie ulicy Krzyżowej

http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/03.pdf

MPZP 005: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice

http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/05.pdf

MPZP 006: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice-Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice

http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/06.pdf

MPZP 007: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo w Gminie Komprachcice

http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/07.pdf

MPZP 008: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice

http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/008.pdf

MPZP 009: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice

http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/009.pdf

MPZP 010: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice

http://mpzp.igeomap.pl/doc/opole/komprachcice/010.pdf

 

Są także nowsze uchwały, które nie są jeszcze zobrazowane na geoportalu:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice

http://bip.komprachcice.pl/download/attachment/12153/uchwala-xxxix2782018.pdf

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice

http://bip.komprachcice.pl/download/attachment/12154/uchwala-xxxix2792018.pdf

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice

http://bip.komprachcice.pl/download/attachment/12260/uchwala-xl2852018.pdf