×
Wyszukaj w serwisie

Informacja

      Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona jest kierowana do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce lub też chciałyby je stworzyć, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach. Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi.

Niżej podajemy bezpośredni link do portalu www.zlobki.mpips.gov.pl