×
Wyszukaj w serwisie

Bezrobotni - to nie my

Szanowni Pracodawcy,

uprzejmie informuję, iż Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przygotowuje się do realizacji programu specjalnego pn. "Bezrobotni - to nie my" skierowanego do osób, które ukończyły 50 rok życia i od dłuższego czasu zarejestrowane są w tut. urzędzie. W związku z tym poszukujemy pracodawców zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie, w ramach którego proponujemy 3-miesięczny staż, a następnie refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości 20 tys. złotych. Na staże i utworzone miejsca pracy będą mogły być skierowane osoby, które ukończyły 50 lat i wczesniej korzystały z różnych form akrtywizacji finansowanych ze środków funduszu pracy lub WFS (np. szkolenia, staż, zatrudnienie w ramach robót puiblicznych, prac interwencyjnych lub na refundowanym stanowisku pracy).

Szczegółowych informacji dotyczących ww. programu specjalnego udzielą Państwu pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu: Marta Baj - nr tel. (77) 44 21 350 oraz Karina Wolska - nr tel. (77) 44 21 277.