×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat dotyczący azbestu

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Komprachcice
AZBEST
 

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), azbest należy do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje takie podlegają sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w trakcie przemieszczania, usuwania i dalszego wykorzystywania. Przepisy nie tylko zabraniają wprowadzania azbestu do obrotu, ale także powtórnego wykorzystania.

W związku z tym celem przyśpieszenia procesu eliminowania azbestu z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Komprachcice, Urząd Gminy w Komprachcicach planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Osoba fizyczna ponosiłaby wówczas jedynie 15% kosztów.

         W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków - deklaracji (wzór w załączeniu) zainteresowanych mieszkańców w terminie do 20.02.2013 r. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pok. nr 5 lub pod nr tel. 77/4031700 lub 77/4031712.

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2013 r.

DOCwniosek o usuwanie azbestu.doc (28,50KB)