×
Wyszukaj w serwisie

GMINNY KONKURS FOTORAFICZNY

Ogłaszamy konkurs fotograficzny. Jego tematem jest Gmina Komprachcice tj. obiekty, budynki znajdujące się na jej terenie, ludzie tu żyjący, działający, ci znani i mniej znani, lokalne osobowości, ważne dla społeczności grupy ludzi oraz wydarzenia integrujące mieszkańców, wzmacniające tożsamość lokalną i promujące zasoby gminy. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 6 września 2013r. Przewidziane nagrody to laptop i aparaty fotograficzne. Szczegóły konkursu w Regulaminie. Prawa autorskie, o których mowa w regulaminie i formularzu zgłoszeniowym dotyczą autorskich praw majątkowych.

Osoba do kontaktu: Joanna Słodkowska-Mędrecka tel. 77 4031710

PDFRegulamin Konkursu Fotograficznego.pdf

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf
DOCFormularz zgłoszeniowy.doc

PDFZgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf
DOCZgoda na wykorzystanie wizerunku.doc