×
Wyszukaj w serwisie

GMINNY KONKURS FOTORAFICZNY

Ogłaszamy konkurs fotograficzny. Jego tematem jest Gmina Komprachcice tj. obiekty, budynki znajdujące się na jej terenie, ludzie tu żyjący, działający, ci znani i mniej znani, lokalne osobowości, ważne dla społeczności grupy ludzi oraz wydarzenia integrujące mieszkańców, wzmacniające tożsamość lokalną i promujące zasoby gminy. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 6 września 2013r. Przewidziane nagrody to laptop i aparaty fotograficzne. Szczegóły konkursu w Regulaminie. Prawa autorskie, o których mowa w regulaminie i formularzu zgłoszeniowym dotyczą autorskich praw majątkowych.

Osoba do kontaktu: Joanna Słodkowska-Mędrecka tel. 77 4031710

PDFRegulamin Konkursu Fotograficznego.pdf (102,05KB)

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf (92,59KB)
DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (479,50KB)

PDFZgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf (92,07KB)
DOCZgoda na wykorzystanie wizerunku.doc (440,00KB)