×
Wyszukaj w serwisie

Działaj lokalnie - spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich została wybrana na Ośrodek Programu Działaj Lokalnie. Programjest finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy rządu Stanów Zjednoczonych i funkcjonuje w Polsce od 2001r. Program nie działa na obszarze całej Polski, a jedynie w gminach, które obejmuje swoim zasięgiem Ośrodek Działaj Lokalnie. Partnerstwo Borów Niemodlińskich zdecydowało się rozszerzyć działalność o gminy Biała i Korfantów, co powoduje, że Działaj Lokalnie będzie funkcjonowało na terenie całych Borów w 9 gminach.

 
Celem Programu jest  aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Granty w wysokości do 6 tysięcy złotych będę przekazywane na konto bankowe przed rozpoczęciem realizacji projektów. Finansowy wkład własny wnioskodawcy do projektu to tylko 5% całości dotacji, pozostałą część może stanowić np. praca własna wolontariuszy.
Oznacza to, że organizacje pozarządowe działające w małych społecznościach oraz grupy nieformalne mieszkańców będą mogły składać wnioski na realizację projektów trwających od 3 do 6 miesięcy i obejmujących organizację na przykład  rajdów rowerowych, zajęć z rękodzieła, gier terenowych, wiejskich questingów, otwartych koncertów, kolorowego graffiti, warsztatów muzycznych i teatralnych, kursów udzielania pierwszej pomocy, zawodów Speed Stacks, odnawiania zabytków, wydania ulotek i broszur opisujących lokalne zasoby czy Nordic Walking.
 
Informacje o programie, zasadach ubiegania się o dofinansowanie, sposobie wypełniania wniosków w systemie on-line zostaną przekazane przez pracowników biura Partnerstwa na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 27 maja br. o godz. 17.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Komprachcice.
Przyjmowanie pierwszych wniosków zaplanowane zostało na lipiec a ich realizacja będzie mogła rozpocząć się już we wrześniu.
Program jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Partnerstwo Borów Niemodlińskich.
 
Więcej informacji o programie na www.dzialajlokalnie.pl oraz www.boryniemodlinskie.pl