×
Wyszukaj w serwisie

Projekt

Informacja dotycząca projektu pn: " Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" realizowanego przez Państwową Inspekcję  Sanitarną w Opolu w partnerstwie z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do Spraw Przciwdziałania Narkomanii.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Zapraszamy do współrealizacji programu. Proponujemy pomoc w prowadzeniu kampanii społecznej realizowanej na terenie gminy.

Koordynatorzy powiatowi programu:
Jolanta Ślepieńczuk lub Anna Gawęda-Żylińska
tel. 77 44 28 509, 77 44 28 507
e-mail: oswiata@psseopole.pl