×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE 

zawiadamia się mieszkańców Gminy Komprachcice,

że w dniu 

11.09.2012 r. na parkingu za kościołem parafialnym w Komprachcicach

12.09.2012 r. naprzeciw Domu Dziecka w Chmielowicach

13.09.2012 r. na parkingu przy kościele parafialnym w Polskiej Nowej Wsi w godzinach od 11.00 do 17.00

zostanie przeprowadzona nieodpłatnie zbiórka odpadów niebezpiecznych wraz z odbiorem folii po nawozach dla rolników

Zbiórka zostanie przeprowadzona za pomocą mobilnego kontenera ustawionego przez firmę REMONDIS Opole S.A. i obejmować będzie następujące rodzaje odpadów:

-  przeterminowane lekarstwa, tabletki, krople, maści, lekarstwa w aerozolach,

-  baterie i akumulatory,

-  farby, lakiery, kleje zawierające substancje niebezpieczne,

-   tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych po olejach, farbach, detergentach),

-  metale (puszki, po farbach, opakowania po aerozolach,

-  lampy fluorescencyjne oraz inne odpady zawierające rtęć (np. termometry),

-   zużyte oleje silnikowe oraz smary,

-   oddzielny kontener na folie po nawozach i środkach wytwarzanych w gospodarstwach  rolnych.

Mieszkańcy pozostałych miejscowości mogą dostarczyć odpady do w/w punktów zbiórki, położnych najbliżej, w zależności od miejsca zamieszkania.

Natomiast przypominamy, iż odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są odbierane w następujących miejscach - nieodpłatne dla mieszkańca

  • w utworzonym punkcie na terenie siedziby ZGKiM Komprachcice, przy ul. Rolniczej 6, w godz. od 7.00.do 15.00 od poniedziałku – do piątku;
  • większe odpady typu lodówki, pralki można wystawić przy zbiórce odpadów wielkogabarytowych, najbliższy termin to 01.10.2012 r. (Chmielowice, Dziekaństwo, Osiny, Domecko, Ochodze), 02.10.2012 r. (Komprachcice, Polska Nowa Wieś, Wawelno, Żerkowice) dla całej Gminy;
 
 
                                   Wójt Gminy
 
                                   Paweł Smolarek