×
Wyszukaj w serwisie

Projekt - Budzimy III sektor

              W imieniu Zarządu Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje się o  rozpoczęciu  realizacji  projektu „Budzimy III sektor – rozwój potencjału opolskich ngo’s” w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
             Na realizowany projekt składają się różne działania. Proponuje się organizacjom pozarządowych województwa opolskiego bezpłatne porady (z zakresu m. in. konsultacji wniosków, zakładania stowarzyszeń, księgowości), udział w cyklu szkoleniowym „Aktywny Lider”, korzystanie z zasobów biblioteki OCWIP, udział w I Targach Organizacji Pozarządowych.
 
             W ramach działań zawartych w projekcie planowane jest  wydanie informatora o organizacjach pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego. Planowany nakład publikacji wynosi 500 egzemplarzy.
 
             Więcej informacji na temat w załączniku.
DOCpismo przewodnie dla organizacji.doc (80,50KB)