×
Wyszukaj w serwisie

Apel do mieszkańców

      Wójt Gminy Komprachcice przychyla się do apelu Zarządu Dróg Powiatowych przesłanego pismem Nr ZDP.DT.5547-75/10 z dnia 22.06.2010r., monitując do mieszkańców Gminy Komprachcice o podjęcie działań wyszczególnionych w w/w piśmie dot. uregulowania gospodarki wodno-melioracyjnej na własnych gruntach – (pismo w załączeniu).

 RTFPismo dot. rowów i przepustów (27,10KB)