×
Wyszukaj w serwisie

Szkolenia dla przedsiębiorców

Starosta Opolski oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki serdecznie zapraszają przedsiębiorców z terenu Powiatu Opolskiego na szkolenie, które odbędzie się dnia       11 grudnia br. o godz. 12.00.

Tytuł szkolenia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, jako      instrument wsparcia przedsiębiorczości"

PROGRAM:

  • Prezentacja zadań Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
  • Możliwości pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej Pierwszej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem poddziałania 1.1.2. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach.
  • Procedury związane z aplikowaniem o środki z RPO WO na lata 2007-2013.
  • Relacja pomiędzy Regionalnym Programem Operacyjnym, a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dyskusja - odpowiedzi na pytania.

Miejsce szkolenia: Sala Herbowa Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 (II Piętro)

Udział w szkoleniu należy zgłosić do dnia 06.12.2007, tel 077 44 14 090, osoba do kontaktu: Monika Waleska. Liczba miejsc ograniczona.