×
Wyszukaj w serwisie

Karty projektów do pobrania

W dniu 12 maja br. w Urzędzie Gminy Komprachcice odbyło sie spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy i liderów lokalnych z pracownikami biura Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich. W przyszłości wszystkie projekty składane z terenu gminy muszą mieścić się w celach i priorytetach strategii opracowanej przez członków Stowarzyszenia. Po uruchomieniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 4 to właśnie Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich (zwane potocznie Lokalną Grupą Działania) będzie decydowało o podziale środków między wnioskujących o dofinansowanie.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją Strategii. W związku z powyższym bardzo ważne jest by wszystkie planowane do realizacji na terenie naszej Gminy projekty (czy to organizacji pozarządowych czy przedsiębiorstw lub parafii) zostały zgłoszone pracownikom Stowarzyszenia, tak by znalazły się w strategii. Tylko te projekty mogą liczyć na dofinansowanie w przyszłości.

Na stronie www.boryniemodlinskie.pl w zakładce "Członkostwo i ankiety" znajduje się komplet deklaracji członkowskich dla poszczególnych grup, a także ankieta dotycząca zgłoszenia planowanych projektów do Lokalnej Strategii Rozwoju.