×
Wyszukaj w serwisie

Nieodpłatne konsultacje dla przedsiębiorców nt. możliwości pozyskania dotacji z UE w latach 2007-2013

Obecny okres programowania na lata 2007-2013 stanowi niepowtarzalną okazję dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszego Regionu. Jest to podyktowane między innymi rozmiarami alokacji środków UE, jakie zostały przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego.

Tym samym Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej, będący jednostką sfery otoczenia biznesu dostrzegł konieczność uruchomienia w ramach swojej struktury punktu konsultacyjno-informacyjnego poświęconego funduszom dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o fundusze UE na inwestycje w firmie na nieodpłatne konsultacje, które są prowadzone w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W celu skorzystania z oferty należy umówić się telefonicznie z konsultantem: 077 4000 435.

więcej informacji