×
Wyszukaj w serwisie

Wymiana dowodów osobistych

KOMUNIKAT
WOJEWODY OPOLSKIEGO
 
Wojewoda Opolski informuje, że wydłużenie do 31 marca 2008r. czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów.
 
Termin składania wniosków o nowy dowód osobisty pozostaje bez zmian i upływa 31.12.2007r.
 
Wydłużenie ważności starych, książeczkowych dowodów osobistych ma jedynie spowodować, żeby osoby które złożą wnioski do końca grudnia br., z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, nie były po 1 stycznia pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw wymagających potwierdzenia tożsamości.
 
Informujemy, że w miesiącu wrześniu i październiku 2007r. wnioski o wymianę dowodów osobistych są przyjmowane w poniedziałki w godzinach 800 – 1900,
natomiast w miesiącu listopadzie i grudniu
wnioski będą przyjmowane w soboty w godzinach 9.00-12.00.
 
W celu złożenia wniosku należy zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy Komprachcice pokój nr 2.
Do wniosku należy dołączyć:
1. dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem
2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego na kwotę 30 zł
3. odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler,panna)
4. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (żonaty,zamężna, wdowa,wdowiec,rozwiedziony,rozwiedziona)
5. na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający posiadanie polskiego obywatelstwa