×
Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków w Euroregionie Pradziad

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogą składać uprawnione podmioty posiadające osobowość prawną oraz o charakterze niedochodowym. Maksymalna wartość dofinansowania to 30000 EUR (przy całkowitej wartośći 35 294 EUR). Finansowanie projektu wynosi:
85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10% z budżetu państwa
5% z własnych źródeł wnioskodawcy
Dofinansowanie opiera się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Czeska 2007-2013 realizowany jest tzw. ciagły nabór wniosków. Oznacza to, że po oznajmieniu o rozpoczęciu Programu wnioskodawcy mogą składać wnioski projektowe w przeciągu całego okresu realizacji Programu.

Wniosek musi być kompletnie wypełniony w systemie Benefit 7 i musi zostać złożony w formie drukowanej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. W składanych projektach trzeba wykazać oddziaływanie transgraniczne. Przykładowe rodzaje działań kwalifikujących się do dofinansowania: rozbudowa i modenizacja infrastruktury turystycznej, organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, wspieranie projektów społeczności lokalnej w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej, troska o przyrodę i krajobraz, transgraniczna współpraca szkół, organizacji młodzieżowych, działania podtrzymujące tożsamość i tradycje społeczności lokalnych itp.

Szczegółowe informacje zawarte są w Wytycznych dla Wnioskodawców dostępnych na stronie internetowej www.europradziad.pl

Pomocy metodologicznej udziela Biuro Euroregionu Pradziad Rynek - Ratusz
48-200 Prudnik tel. 077 436 79 77