×
Wyszukaj w serwisie

Informacje o naborze wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 RPO WO

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu ogłasza II nabór wnioskówo dofinansowanie projektów w zakresie:

Dotacji dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne związane z:
- rozwojem mikroprzedsiębiorstwa;
- budową, przebudową i remontem infrastruktury mikroprzedsiębiorstwa, wpływającymi m.in. na rozszerzenie zakresu lub zróżnicowanie działalności gospodarczej (dywersyfikację);
- zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej;
- zakupem wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu.
 
Wnioski w ramach poddziałania 1.1.2   RPO  WO ,,Inwestycje   w   mikroprzedsiębiorstwach" można składać w dniach od 20.04.2009 do 04.05.2009. Więcej informacji na temat w załączniku.

PDFogloszenie_o_II_naborze_1.1.2_2009.pdf (324,69KB)