×
Wyszukaj w serwisie

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE
 
zawiadamia się mieszkańców Gminy Komprachcice,
że w dniu
21.04.2008 r. w godzinach od 9.00 do 15.00
na parkingu za kościołem parafialnym w Komprachcicach
zostanie przeprowadzona nieodpłatnie zbiórka odpadów niebezpiecznych.
 
Zbiórka zostanie przeprowadzona za pomocą mobilnego kontenera ustawionego przez firmę REMONDIS Opole S.A. i obejmować będzie następujące rodzaje odpadów:
 
-      przeterminowane lekarstwa, tabletki, krople, maści, lekarstwa w aerozolach,
-      baterie i akumulatory,
-      farby, lakiery, kleje zawierające substancje niebezpieczne,
-      tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych po olejach, farbach,
       detergentach),
-      metale (puszki, po farbach, opakowania po aerozolach,
-      lampy fluorescencyjne oraz inne odpady zawierające rtęć (np. termometry),
-      zużyte oleje silnikowe oraz smary.
 
Do zbiórki odpadów niebezpiecznych komunalnych służą również pojemniki czerwone 110 l i 240 l ustawione w ogólnodostępnych miejscach w gminie (wg. systemu już obowiązującego).
 
Natomiast odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są odbierane w następujących miejscach - nieodpłatne dla mieszkańca
  • w utworzonym punkcie na terenie siedziby ZGKiM Komprachcice, przy ul. Rolniczej 6, w godz. od 7.00.do 15.00 od poniedziałku – do piątku;
  • w Biurach Handlowych firmy – Al. Przyjaźni 9 w Opolu;
  • większe odpady typu lodówki, pralki można wystawić przy zbiórce odpadów wielkogabarytowych;
 
KOMPRACHCICE, 11.04.2008 R.