×
Wyszukaj w serwisie

Internetowe szkolenia dla przedsiębiorców

Akademia PARP to portal edukacyjny dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tematyka szkoleń jest dopasowana do specyfiki sektora MŚP oraz polskich realiów gospodarczych. Przykładowy zakres szkoleń: Jak rozwijać firmę - systemy zarządzania MŚP, Plan marketingowy MŚP, Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem, Praktyczne zarządzanie personelem, Biznesplan, Jak założyć własną firmę?. Oprócz bezpłatnych szkoleń Akademia gwarantuje wsparcie techniczne i organizacyjne opiekunów - konsultacje mailowe i telefoniczne, czaty i tematyczne listy dyskusyjne oraz tematyczne prace grupowe.

Projekt Akademia PARP jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.