×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat GKW w Komprachcicach

K O M U N I K A T
Gminnej Komisji Wyborczej w Komprachcicach
 
Na posiedzeniu w dniu 05 listopada 2007 roku ukonstytuowała się Gminna Komisja Wyborcza w Komprachcicach w składzie:
1.    Elwira Cichos                                  - przewodnicząca
2.    Bożena Fedorowska                       - z-ca przewodniczącej
3.    Anna Lysy                                       - członek
4.    Regina Jurek                                   - członek
5.    Joanna Glombek                             - członek
6.    Joanna Słodkowska – Mędrecka    - członek
7.    Iwona Bartos                                  - członek
 
 
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy  w Komprachcicach ul. Kolejowa 3, pok. 102-103, tel. 77- 403- 17-05, 77-403-17-00
 
Komisja pełni dyżury z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających – w okręgu wyborczym nr 5 do Rady Gminy Komprachcice zarządzonych na dzień 16 grudnia 2007 roku: 
 
 
Data
 
Godziny pracy Komisji
 
Uwagi
 
 
08.11.2007
09.11.2007
12.11.2007
13.11-15.11.2007
16.11.2007
 
7.30-15.30
7.30-14.30
8.00-17.00
7.30-15.30
7.30-24.00
 
 
Przyjmowanie zgłoszeń
 i rejestracja kandydatówna radnych

                                                     Przewodniczący
                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                    Elwira Cichos