×
Wyszukaj w serwisie

Dotacje dla mikroprzędsiębiorców

Projekty mogą dotyczyć inwestycji związanych m.in. z rozwojem mikroprzedsiębiorstw, budową, przebudową i remontem infrastruktury mikroprzedsiębiorstw, zakupem oraz unowocześnianiem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności. Wnioski wraz z kompletem załączników w terminie 29.02. - 14.03.2008r. przyjmuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu  Dział Przyjmowania Wniosków ul.Spychalskiego1a. Więcej informacji na temat naboru, kwalifikowalności wydatków i dokumentów programowych dostępnych jest na stronie www.ocrg.opolskie.pl.