×
Wyszukaj w serwisie

Wnioski o premie dla młodych rolników

O przyznanie pomocy mogą ubiegac się wyłącznie osoby, które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W dniu złożenia wniosku o pomoc, powierzchnia posiadanego gospodarstwa rolnego powinna być nie mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów w województwie opolskim.

Kwota, o którą moga się ubiegać rolnicy to 50 000 zł. Środki moga być przeznaczone m.in. na budowę i modernizację budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej; zakup maszyn, urządzeń, instalacji; zakładania i wyposażania sadów, zakup gruntów rolnych lub stada podstawowego zwierząt.

Więcej informacji na stronach www.arimr.gov.pl oraz w opolskim oddziale ARiMR w Opolu ul. Wrocławska 170G tel. 077 40184 90.