×
Wyszukaj w serwisie

Komunikat

KOMUNIKAT
 
Dotyczy spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat zameldowaną na pobyt stały w gminie Komprachcice
 
 Na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) rodzice/opiekunowie prawni dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat (roczniki 1992, 1991, 1990) i zmianach w tym zakresie.
 
Proszę o dostarczenie do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Komprachcicach (budynek Urzędu Gminy, pokój 203) lub szkół/ przedszkoli na terenie gminy Komprachcice  w terminie 01- 20 września 2008 roku oświadczeń według zamieszczonego wzoru. 
DOCOŚWIADCZENIE.doc (22,50KB)

                                                                                    Wójt Gminy Komprachcice
                                                                                              Paweł Smolarek