×
Wyszukaj w serwisie

X Przegląd Piosenki Religijnej w Komprachcicach

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

1. W Przeglądzie biorą udział soliści, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne według kategorii:

               I – soliści do 14 lat
              II - soliści powyżej 14 lat
              III – zespoły dziecięce (do 14 lat),
              IV– zespoły młodzieżowe i dorosłych
           
2. Soliści wykonują jeden utwór.
 
3. Zespół wykonuje dwa utwory – czas występu do 8 minut. W przypadku zgłoszenia się większej liczby zespołów organizator zastrzega sobie prawo skrócenia występu do jednego utworu.
 
4. W przypadki kategorii I i II zastrzega się występu co najwyżej jednego solisty będącego jednocześnie członkiem zespołu wokalno/ wokalno- instrumentalnego.
 
5. Jury Przeglądu w ocenie będzie brało pod uwagę: interpretację, intonację, dykcję, treść i aranżacje wykonanych utworów. Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.
 
6. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i odpowiednią ilość mikrofonów. Sprzęt muzyczny wykonawcy zapewniają sobie we własnym zakresie.
 
7. Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest nadesłanie zgłoszenia zespołu do dnia 15.10.2008r. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane!
 
8. Program Przeglądu:
          - godzina 17.30  – Misterium „Ukryty w wierze i  marzeniach”
          - godzina 18.00 – część konkursowa
          - godzina 21.45 – ogłoszenie wyników
         - około godziny 22.00 - zakończenie Przeglądu, po którym zapraszamy wszystkich uczestników na poczęstunek do sali SOK w Komprachcicach
                   
7. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Niemodlińska 2
46 – 070 Komprachcice
fax: (077) 46 46 222
e-mail:
 
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami:
- (077) 46 46 222
- (077) 46 46 208
- (077) 46 46 330
 
www.sokkomprachcice.atol.com.pl

DOCKarta zgloszeniowa.doc (29,00KB)
JPEGplakat_2008.jpeg (42,46KB)