×
Wyszukaj w serwisie

Punkt Konsultacyjny dla rodziców, uczniów i nauczycieli w PSP w Komprachcicach

Punkt Konsultacyjny
dla rodziców, uczniów z terenu gminy Komprachcice 
i nauczycieli działający w okresie od 06.10.2008 r. do 19.12.2008 r.
w Publicznej Szkole Podstawowej w Komprachcicach

prowadzony przez psychologów, pedagogów i logopedę
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Niemodlinie
Kontakt: tel/fax 0774606363
www.pppniemodlin.webhost.pl
pppniemodlin@o2.pl
 
Do Punktu Konsultacyjnego można zgłaszać się w sprawach:
- Korzystania przez rodziców, nauczycieli i uczniów bezpośrednio z porad, informacji i 
  konsultacji udzielonych przez psychologów i pedagogów oraz logopedę poradni w
  zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu kompetencji wychowawczych i
  przebudowie nieprawidłowych relacji rodzic-dziecko.
- Wskazanie poprzez instruktaż i pokaz rodzicom i nauczycielom jak pracować z dzieckiem
  najmłodszym, aby skutecznie wyrównywać jego szanse edukacyjne.
- Umożliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązania problemów wychowawczych oraz
  edukacyjnych dzieci.
- Pomoc rodzicom w eliminowaniu sytuacji trudności wychowawczych i szklonych.
 
Punkt Konsultacyjny jest czynny dwa razy w tygodniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Komprachcicach, ul. Szkolna 18, tel. 077 464 77 37
 
W miarę możliwości, prosimy rodziców o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, będziemy wtedy mieli możliwość zaplanować czas spotkania.
 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 października 2008 r. od godz. 14.00 – 16.00