×
Wyszukaj w serwisie

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w PSP w Komprachcicach

W Publicznej Szkole Podstawowej w Komprachcicach od 08 października 2008 r. uruchomiony jest program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
 
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
 
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
 
Tematyka zajęć:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, w tym:
  • wyrażenie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażenie i akceptowanie uczuć, aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:
  • rywalizacja i zazdrość między dziećmi, kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
  • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu, wpływ ról na relacje między dziećmi.
 Część III – Dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:
  • młodzieńczy bunt, pragnienie akceptacji, potrzeba decydowania o sobie, przedwczesne zainteresowanie seksem, narkotyki, niebezpieczeństwo mediów.
Program jest wpisany na listę Programów rekomendowanych przez Centrum Medyczne Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.