×
Wyszukaj w serwisie

Spotkanie dla przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

W dniu 12 stycznie 2009 roku o godz. 16:00 w Restauracji Atlantis odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Komprachcice.
Pan Wójt Paweł Smolarek zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby, a w szczególności przedsiębiorców z terenu Gminy Komprachcice chcących uzyskać informację o sposobach uzyskania wsparcia (dofinansowania) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki którzy przedstawią zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WO), zasady ubiegania się o dofinansowanie, maksymalny oraz minimalny procent dofinansowania,  oraz listę wydatków kwalifikowanych objętych wsparciem.