×
Wyszukaj w serwisie

Konkurs- RÓWNAĆ SZANSE 2009

       Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży pragnie poinformować o trwającym naborze wniosków w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu "Równać Szanse 2009".

       W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13 - 19 lat z małych miejscowości.
 
       Udział w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu "Równać Szanse 2009"
może być dla lokalnych podmiotów szansą na realizację efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiększenie szans młodzieży na udany start w dorosłe życie, pozwoli też realizatorom nabyć cenne umiejętności i doświadczenia oraz przyczyni się do zwiększenia potencjału całego środowiska.
 
       Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r.

       Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajduje się na stronie www.rownacszanse.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt z fundacją telefon: 022 826 10 16; email: rownacszanse@pcyf.org.pl lub z odpowiednim partnerem regionalnym programu.