×
Wyszukaj w serwisie

Dotacje na rozwój wsi

 

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach "Małych projektów" PROW oś 4 Leader zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Komprachcice oraz wszystkich liderów lokalnych na spotkanie konsultacyjne  z przedstawicielami "Partnerstwa Borów Niemodlińskich" celem zapoznania się z możliwością pozyskania dofinansowania na planowane projekty. Spotkanie odbędzie się 22 września (wtorek) br. o godz. 17.00 na dużej sali Urzędu Gminy w Komprachcicach.

Wysokość dotacji wynosić może maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych nie więcej jednak niż 25 tys. zł, przy czym całkowity koszt  operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy niż 100 tys. zł.

Pomoc ma charakter refundacji.

O dotacje mogą się ubiegać m.in. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną oraz parafie.

Więcej na temat konkursu, kryteriów oceny, sporządzania wniosku można przeczytać na stronie internetowej www.boryniemodlinskie.pl  w zakładce Małe projekty.