×
Wyszukaj w serwisie

Konsultacje z organizacjami poazrządowymi

      W związku z działaniami edukacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przeprowadza spotkania z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

      Doradztwo jest całkowicie bezpłatne.

      Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udziela:
Dorota Piechowicz, d.piechowicz@ocwip.pl, 077 441 50 25.
 
      Proponowany termin spotkania między 6 - 8 grudnia 2010 tj. (poniedziałek, wtorek lub środa).
 
      Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy zainteresowane tematyką zmian nowelizacji ustawy (konkretnych zmian w codziennej działalności organizacji oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego) proszone są o kontakt w sprawie zorganizowania spotkania i doradztwa.