×
Wyszukaj w serwisie

Szacowanie szkód po powodzi

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych – uprawy:
Pomoc jest przeznaczona dla rolników, którzy ponieśli szkody w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących oraz wskutek deszczu nawalnego. Nie traktuje się jako zalania nawilgocenia gleby powstałego wskutek wysokiego poziomu wód gruntowych.

Wniosek w sprawie zgłoszenia szkód można pobrać w Urzędzie Gminy Komprachcice pok. 4 lub ze strony internetowej -  DOCwniosek szacowanie.doc (49,50KB)

Wnioski będą przyjmowane od dnia 07 - 11 czerwca 2010 r.