×
Wyszukaj w serwisie

Możliwość udziału w szkoleniu dla organizacji pozarządowych

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu we wrześniu 2010 r. organizuje bezpłatne szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych województwa opolskiego.

Tematyka szkoleń będzie obejmowała problematykę związaną z finansowaniem organizacji pozarządowych, pozyskiwaniem środków finansowych oraz zawierania partnerstw. Podczas szkoleń pracownicy zapoznają się z możliwościami aplikownaia do Programów Wspólnotowych dla młodzieży oraz dla osób pracujących z młodzieżą. Organizacje z ternów wiejskich zdobędą wiedzę na temat możliwości pozyskiwania funduszy z Progrmau Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgłoszeń prosimy dokonywać faxem pod numer 77 423 28 96 do dnia 8 września 2010 r.

DOCformularz zgloszeniowy.doc (239,00KB)