×
Wyszukaj w serwisie

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) wraz z Partnerami – Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) i Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP) zapraszają w ramach projektu „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przedstawicieli i Przedstawicielki organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego na bezpłatny cykl edukacyjny pn. „Zarządzanie i rozwój w organizacji pozarządowej”.

Cykl edukacyjny składa się z kilku kompleksowych usług:
1. SZKOLEŃ – uczestnicy wezmą udział w 5 zjazdach edukacyjnych (trzech, trzydniowych szkoleniach wyjazdowych i dwóch, dwudniowych szkoleniach stacjonarnych) według Harmonogramu szkoleń:
 
Marzec
1zjazd – 3 dni (gr 1, 2)
 
Kwiecień
1zjazd – 3 dni (gr 1)
 
Maj
1 zjazd – 3 dni (gr 2)
1 zjazd – 3 dni (gr 1) 
 
Czerwiec
1zjazd – 3 dni (gr 2) 
 
Lipiec
1 zjazd – 2 dni (gr 1) 
 
Wrzesień
1 zjazd – 2 dni (gr 2)
1 zjazd – 2 dni (gr 1)
 
Październik
1 zjazd – 2 dni (gr 2)
 
2. COACHINGU – dzięki niemu Wasza organizacja będzie miała czas i okazję na wypracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju pod okiem osobistego coacha;
3. DORADZTWA indywidualnego/grupowego, ogólnego i specjalistycznego, które ma na celu wspieranie Waszej organizacji w dążeniu do profesjonalizacji Waszych działań; dla każdej organizacji przewidziane są co najmniej 4 godziny doradcze.
4. PULI ROZWOJOWEJ średnio 2600 PLN na zrealizowanie i zakup usług/towarów potrzebnych Waszej organizacji.
 
Uczestnictwo w cyklu edukacyjnym jest BEZPŁATNE.
 
*Istnieje możliwość sfinansowania dojazdów na szkolenia wyjazdowe. Organizatorzy podczas szkoleń zapewniają: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe.
 
Rekrutacja do cyklu edukacyjnego odbędzie się w dwóch etapach. Osoby zainteresowane udziałem w cyklu edukacyjnym zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłania jej do dnia 19 lutego 2011 r. do godziny 16:00 na adres: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  ul. Damrota 4/35-36, 45-403 Opole lub mailem lub faxem 77 441 50 25 wew. 103.  W tytule proszę wpisać: ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ  W NGO. Realizatorzy po otrzymaniu zgłoszenia skontaktują się z Państwem w celu uzgodnienia terminu i godziny odbycia rozmowy rekrutacyjnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia;
2) Zaakceptowanie Regulaminu przyznawania Puli rozwojowej – Załącznik nr 2 do Umowy  o udzielenie wsparcia;
3) Oddelegowanie przez organizację minimum 2 - maximum 3 przedstawicieli (w tym jedną osobę z Zarządu) do uczestnictwa w cyklu edukacyjnym;
4) Ukończenie 18 lat przez uczestników cyklu w chwili przystąpienia do projektu;
5) Uczestnictwo w cyklu zgodnie z Ramowym harmonogramem szkoleń - Załącznik nr 1 do Umowy o udzielenie wsparcia;
6) Miejsce zamieszkania uczestników oraz siedziba organizacji na terenie województwa opolskiego;
7) Wypełnienie i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie zawierającej dane osobowe oraz wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych osobowych do celów monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości projektu.
 
Wyboru uczestników/uczestniczek cyklu dokona Komisja Rekrutacyjna.
Informację  o zakwalifikowaniu do cyklu edukacyjnego otrzymacie Państwo telefonicznie oraz mailowo w terminie do 1 marca 2011.
 
Informacji nt. rekrutacji na cykl udziela:
Weronika Burman tel. 77 441 50 25, e-mail:  

Załączniki:
DOCHarmonogram_szkolen_OCWIP.doc (608,00KB)
DOC461_Regulamin_Puli_rozwojowej_zał_nr_2.doc (606,00KB)
DOCformularz zgloszeniowy 5.4.2..doc (561,50KB)
DOCumowa_o_udzielenie_wsparcia.doc (647,50KB)