×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie

      W dniach 19-21 maja 2011 r. Fundacja Wspomagania Wsi i Fundacja NIDA zapraszają do Maróza k. Olsztynka przedstawicieli lokalnych wiejskich organizacji pozarządowych, samorządów, bibliotek, świetlic, kół gospodyń i innych środowisk z obszarów wiejskich. Tematem konferencji będą działania, do których można zaangażować młodzież, aby pomóc jej zyskać umiejętności potrzebne w szybko zmieniającym się świecie.
 
      W tym roku partnerami są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Spotkanie organizowane jest w ramach programu e-VITA i finansowane ze środków FWW oraz PAFW.
 
      Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie tym spośród nas, którzy nie są już mali, ani jeszcze całkiem dorośli – ludziom w wieku od 12 do 18 lat. Jeszcze nie wiedzą, jaki kształt nadadzą swojemu życiu, kim zostaną, gdzie osiądą. Jeszcze nie wyjechali do szkół w większym mieście, choć za chwilę muszą znaleźć jakiś pomysł na własną przyszłość. Są w szczególnej sytuacji – świat zmienia się bardzo szybko. Choć nadal dzielą wartości i uczucia z pokoleniem rodziców czy dziadków, to muszą dać sobie radę w zupełnie innych warunkach ekonomicznych, zawodowych, społecznych. Muszą mieć inne, nowe umiejętności – i właśnie tym chcielibyśmy się zająć w Marózie. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak organizacje pozarządowe i środowisko lokalne, pracując dziś z młodymi ludźmi, mogą im pomóc przygotować się do życia w szybko zmieniającym się świecie. Planowane tematy zajęć to:
 
*          Wizja przyszłości, przede wszystkim na obszarach wiejskich;
*          Rola Internetu i nowoczesnych technologii;
*          Kompetencje umysłowe i emocjonalne pożądane w przyszłości;
*          Przykłady takiej pracy z młodzieżą, która wyposaży ją w te umiejętności być może skuteczniej niż system formalnej edukacji.
 
      Po raz pierwszy planujemy zorganizować otwartą wspólną dyskusję, której efektem będą "drogowskazy" do dalszej działalności oparte na wiedzy i doświadczeniu wszystkich uczestników.
 
      Szczegółowe informacje o spotkaniu oraz rejestracja dostępne są na Witrynie Wiejskiej  –  www.ww.org.pl  pod adresem: www.ww.org.pl/strona.php?p=2955