×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dla organizacji pozarządowych

      Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pragnie poinformować o możliwości skorzystania z bezpłatnych, kompleksowych i profesjonalnych porad z zakresu działalności organizacji pozarządowych oraz współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.  
 
      Usługi kierowane są do przedstawicieli samorządów jak również do organizacji pozarządowych i wszystkich innym podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa.
 
      Doradztwo obejmuje wszystkie, związane z działalnością organizacji pozarządowych, zagadnienia, m.in.:
 
- obowiązki sprawozdawcze
- źródła finansowania
- konsultowanie wniosków o dofinansowanie
- konsultowanie statutu
- zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej
- prowadzenie księgowości
- zagadnienia prawa pracy w organizacjach
- współpraca z samorządem
- budowanie partnerstw lokalnych
- nowelizację ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie
- zagadnienia prawne
- współpraca z wolontariuszami
 
Spotkania mogą odbywać się w Państwa miejscowości lub w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu przy ul. Damrota 4/35-36.
 
Wszystkie usługi doradcze udzielane są bezpłatnie.
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Dorotą Piechowicz: d.piechowicz@ocwip.pl; 77 441 50 25.