×
Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków stypendialnych

      Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.
      Program pomocy stypendialnej kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
      Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615.
      Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane będą do dnia 8 lipca 2011r. do godziny 14.00 w zamkniętych kopertach w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu pod w/w adresem.
      O terminie decyduje data wpływu do Urzędu.
      Szczegółowych informacji odnośnie programu stypendialnego udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy pod numerem te. 77 54 16 505.