×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
 
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.
 
Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 r.
 
Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl
 
W załączeniu ulotka i zasady regionalnego konkursu.
PDFULTOKA.pdf (53,64KB)
DOCZasady_RS_2011_RKG.doc (274,00KB)