×
Wyszukaj w serwisie

Program - Student II

      Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
 
      Zgodnie z procedurami realizacji programutermin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 10.09.2011 r. do 10.10.2011 r. w danym roku nauki.
 
      Obszerna informacja o ww. programie zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”/ STUDENT II” /”Procedury realizacji programu oraz załączniki”) jak również w tut. Oddziale pod nr tel. (77) 887 20 27 lub (77) 423 29 93.