×
Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do składania ofert cenowych

W bieżącym roku Gmina Komprachcice w otrzymała dotację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. "Dobry start" w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Projekt obejmuje m.in. wydłużenie czasu pracy, zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz indywidualną terapię logopedyczną. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych realizacją ww. zadań do składania ofert cenowych.

DOCZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH.doc (100,00KB)

DOCOFERTA CENOWA język angielski (38,00KB)
DOCOFERTA CENOWA gimnastyka korekcyjna (41,00KB)
DOCOFERTA CENOWA terapia logopedyczna.doc (38,50KB)

 DOCZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH usługa gastronomiczna (45,50KB)

DOCOFERTA CENOWA usługa gastronomiczna (38,50KB)