×
Wyszukaj w serwisie

Informacja

      I n f o r m u j e m y, że w dniu 7 grudnia 2011 r. Biuro ewidencji ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego czynne będzie do godz. 12.00.
 
       Powodem zaistniałej sytuacji jest konieczność przeprowadzenia szkoleń pracowników w zakresie nowo wdrażanej aplikacji informatycznej, realizowanej w ramach projektu prowadzonego przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
       Budowa Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika „ZMOKU”, będzie wspierać urzędników administracji samorządowej szczebla gminnego w realizacji zadań w obszarze ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych (w dowolnej gminie na terenie całego kraju ) oraz aktów stanu cywilnego.
       Za utrudnienia przepraszamy.
                                                                 
                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                            Paweł Smolarek