×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dla rolników w sprawie podatku akcyzowego

Zmiana terminu  !!!

składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku

UWAGA ROLNICY!

Ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) zmieniono ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) wprowadzając nowy termin składania wniosków i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.
W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj:
 
od 1 lutego 2012r. do 29 lutego 2012 r.
wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od  1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

od 1 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012 r.
     wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do       
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Wypłata zwrotu podatku
nastąpi w terminach:

2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.