×
Wyszukaj w serwisie

Badania mammograficzne

                                                                     Komprachcice, dnia 9 maja 2012 r.

 
 
INFORMACJA  DLA MIESZKANEK GMINY KOMPRACHCICE
 

I n f o r m u j e m y, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ PRO – SANA” Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi  z filią obwoźną, 49 – 300 Brzeg, ul. Chocimska 7, tel. 77 546 13 74/ 84 w uzgodnieniu  z Wójtem Gminy Komprachcice przeprowadzi dla mieszkanek Gminy Komprachcice w przedziale wiekowym 50 – 69 lat bezpłatne badania mammograficzne.
 

HARMONOGRAM BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH – MAJ 2012
 
 
Lp.
 
Termin badania
 
Godzina badania
 
Miejsce stacjonowania mammobusu
 

Miejscowości, dla których zostaną przeprowadzone badania

 
 
1
 
 
25.05.2012
piątek
 
10.00 – 16.30
 
 
Komprachcice
    NZOZ 
„ MEDICOM”
Ośrodek Zdrowia,
ul. B. Bilińskiego 2
 
 
Komprachcice,
Ochodze
 
 
2
 
30.05.2012
środa
 
10.00 – 16.30
 
Polska Nowa Wieś
Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Stawowa 14
 
 
Polska Nowa Wieś,
Wawelno
 
 
3
 
1.06.2012
piątek
 
10.00 – 16.30
 
Chmielowice
Ochotnicza Straż Pożarna/ Budynek Ludowego Klubu Sportowego,

ul. Cmentarna 1

 
Chmielowice,
Dziekaństwo,
Domecko,
Osiny,
Żerkowice
 
Na badanie należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz dowodem ubezpieczenia zdrowotnego. Należy zabrać również zdjęcia z ostatnio wykonanego badania mammograficznego. Badaniem objęte zostaną Panie ( rocznik 1943 – 1962 ), które przez ostatnie 2 lata nie miały wykonanej mammografii.

Bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi u Kobiet.

Informacja i rejestracja pod numerem telefonu: 77 / 546 13 84

„ L e p i e j   z a p o b i e g a ć   n i ż   l e c z y ć”