×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU  FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL informuje o przedłużeniu rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie

„Kuźnia przedsiębiorczości”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych gospodarki w regionie.

Formularze rekrutacyjne do ścieżki samozatrudnienia oraz ścieżki przekwalifikowania będą przyjmowane

do 26 listopada 2012 r.

Więcej informacji w załączniku.
DOCKP - nabór 2.doc (188,50KB)