×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dotycząca skryningu mammograficznego

2900
Ze statystyk wynika, że co najmniej 100 Opolanek rocznie nie daje sobie szansy…
Skryning mammograficzny po opolsku

Opolski WOK piersi  przy Opolskim Centrum Onkologii w październiku u.br. zakończył wysyłkę 70 tys. zaproszeń do Opolanek w wieku 50-69 lat. Zgodnie z wytycznymi ogólnopolskiego programu skryningu, panie mogły  wykonać zdjęcie piersi w jednej z 13 placówek Opolszczyzny, mających podpisaną umowę z opolskim oddziałem NFZ na ten rodzaj świadczeń medycznych.

Roczna populacja Opolanek „w wieku skryningowym” wynosi ponad 66 tys., co oznacza, że w wersji optymalnej w roku 2012 tyle powinno było zgłosić się na badanie po otrzymaniu zaproszenia.  Zgłosiło się jednak znacznie mniej, bo zaledwie 14,7 tysiąca, czyli 21,39 proc. Niewiele lepiej działo się w pozostałych województwach, zważywszy na fakt, że na blisko 2,6 mln Polek badanie „z zaroszenia” wykonało niespełna 500 tys. (średnia krajowa wynosi 18,7 proc.).

Nie wszystkie jednak panie zgłaszają się na badanie wskutek otrzymania zaproszenia, dlatego liczba przebadanych w 2012 r. jest nieco wyższa i dla Opolszczyzny wynosi 25 786 (wg danych z 1 grudnia.). Oczywiście jest to dużo za mało, nawet jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w cyklu 2-letnim przebadało się niespełna 53 tys. Opolanek na blisko 132 tys. uprawnionych. Daje to odsetek przebadanych w wysokości ok. 42 proc.

Rzecz jasna gmina gminie nierówna pod względem uczestnictwa pań w skryningu mammograficznym. Najliczniej na badanie zgłaszają się mieszkanki miejscowości, takich jak: Ozimek (56,93%), Korfantów (55,25), Ujazd (54,97), Nysa (52,4) oraz wiosek, wchodzących w skład gmin: Tułowice (54,83), Ozimek (54,15), Nysa (54,05). Najrzadziej kobiety uczęszczają na badanie w gminach: Skarbimierz (26,58), Branice (26,80), Rudniki (26,86) oraz w miastach: Grodków (28,93), Dobrodzień (32,07), Praszka (33,55), Głubczyce (34,33). W rozbiciu na powiaty zgłaszalność na badania przedstawia się następująco: krapkowicki (49,73), nyski (49,25), opolski (47,44), namysłowski (46,63), kluczborski (42,68), prudnicki (40,73), Opole-grodzki (40,44), kędzierzyńsko-kozielski (39,24), strzelecki (38,61),oleski (35,62), głubczycki (3,89), brzeski (32,79). Średnia dla województwa wynosi 41,98 (wg stanu na 1.12.2012 r.). Co ciekawe, najczęściej zgłaszają się kobiety w wieku 50 lat, czyli najmłodsze, dopiero co uprawnione do skryningu, a także panie liczące 69 lat, czyli tuż przed osiągnięciem wieku, w którym  przestaną być objęte programem…

Przypomnijmy, że każdego roku w badaniu skryningowym wykrywa się ponad 100 nowotworów złośliwych piersi. Tym samym wiele z nich zostaje zdiagnozowanych w porę i chora otrzymuje dużą szansę na wyleczenie. Ta szansa na pewno maleje u pań nieuczestniczących w badaniu… Statystyki pokazują, że skoro co dwa lata na Opolszczyźnie 40 proc. kobiet bada swoje piersi, to jednocześnie oznacza to, że 60 proc. nie bada… Te panie nie dają sobie szansy na ewentualne wczesne zdiagnozowanie i leczenie…