×
Wyszukaj w serwisie

Konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

      Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

      W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji). Działania realizowane w ramach projektu powinny być adresowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimanzjalnej (13-19 lat) ze wsi i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 roku.

      Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu i do składania wniosków. Informacje o konkursie oraz dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl